ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ADDRESS

អគារការិយាល័យរដ្ឋបាលជាន់ទី ៤ ផ្ទះលេខ ៣៥៥ ស៊ីនហួផ្លូវស៊ីជីនចូវប្រទេសចិន។ ០៥០០៥១

អ៊ីមែល

ត្រូវការ​ជំនួយ?

កុំទៅសួរយើងអី។ អ៊ីមែលមកយើងដោយផ្ទាល់liuzhaohui@mmcst.com ឬទូរស័ព្ទមកពួកយើងតាម ០០៨៦-១៣៨០៣១១១២០២

តេ

០០៨៦- (០) ៣១១-៨៧៨៣០៩៩៨
+៨៦ ៣១១ ៨៧៨៣០៩៩៨

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង