ការដាក់ដែកអ៊ីណុក

  • Stainless steel castings

    ការដាក់ដែកអ៊ីណុក

    ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានផលិតប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដោយប្រើសម្ភារៈដែលអាចជឿទុកចិត្តបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនល្អនិងការគ្រប់គ្រងដំណើរការយ៉ាងតឹងរឹង។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងវិស័យបោះសំលេងជាក់លាក់ –we ផលិតដោយមានសំភារៈដូចខាងក្រោមៈជីជី (ចិន) អេអេសអេម (អាមេរិក) ឌីអេន (ហ្គ្រេនយ៉ា) ជេអាយអេស (ជេប៉ាណា)៖ ៣០៤.៣០៤ អិល, ៣១៦,៣១៦ អិល, ៤១០, ស៊ីហ្វ ៨.៥f៣, ស៊ីហ្វ ៨ ម, ១.៤៣០១,១៤៣០៣, .៤៣០៨.១.៤៤០៤,១.៤៤០៨,១.៤៥៨១, អេស។ ស .១៣, អេ។ អេស .១៤, អេ។ អេស .១៣,, អេ។ អេស .១៤,, ស៊ី។ ស៊ី។ , ស៊ី, ៤៥,, ២០, C១០, ១៥C, ៣, ១៥CrNi6, ១៦MnCr5, ៣៤CrMo4, ៤២CrMo៤, ៥, អិន។ ក ៣ ...